Wpisz miejscowość i ulicę:
Giełda
GPW (2020-07-14 10:02)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2020-07-13
USD 3,9564 -0,21%
EUR 4,4745 +0,00%
CHF 4,2006 -0,22%
GBP 4,9886 -0,11%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2020-07-13
WIBID 3M 0,06 +0,00%
WIBOR 3M 0,26 +0,00%
WIBOR 1M 0,23 +0,00%
EURIBOR 3M -0,44 -0,46%
EURIBOR 1M -0,50 -1,00%
Wspierane przez Money.pl


jesteś tutaj: Aktualności
 

           

Zarząd Banku Spółdzielczego w Grębocinie zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli Banku zwołane zgodnie z zapisem § 15 Statutu Banku Spółdzielczego w Grębocinie, odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00. w „Zajeździe Retro” w Lubiczu Dolnym, ul. Grębocka 39.

 

Zarząd Banku informuje, że sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdania finansowe oraz protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 27-05-2019 r., wyłożone są w Centrali Banku Spółdzielczego w Grębocinie ul. Lubicka 2, 87-122 Grębocin.

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Grębocinie

 

 

 

 

Zebrania odbędą się zgodnie z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych.

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grębocinie

 

 

1.      Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2.      Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.

3.      Wybór komisji:

1) mandatowo-skrutacyjnej

2) uchwał i wniosków.

4.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.      Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

6.      Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grębocinie z dnia 27-05-2019 r.

7.      Przedstawienie zmian Statutu Banku oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.

8.      Przedstawienie:

1) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grębocinie za 2019 r.,

a) Sprawozdania z oceny przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Grębocinie za rok 2019,

b) Sprawozdania z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Grębocinie,

2) Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Grębocinie w 2019r.

3) Sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, 

         4) Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli z dnia 27-05-2019 r.

5) Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2020 r.

9.      Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

10.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.

2) oceny funkcjonowania „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Grębocinie”,

3) oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Grębocinie”,

4) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Grębocinie w 2019 r.

5) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za 2019 r.

6) udzielenie absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Banku za 2019 r.

7) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.

8) przyjęcie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2020 r.

9) określenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2020 roku,

11.  Przyjęcie zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grębocinie.

12.  Wolne głosy i wnioski.

13.  Zakończenie obrad. 

 

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.