Wpisz miejscowość i ulicę:
Giełda
GPW (2020-07-10 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2020-07-10
USD 3,9646 +0,41%
EUR 4,4745 +0,02%
CHF 4,2099 +0,04%
GBP 4,9941 +0,05%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2020-07-10
WIBID 3M 0,06 +0,00%
WIBOR 3M 0,26 +0,00%
WIBOR 1M 0,23 +0,00%
EURIBOR 3M -0,44 -1,15%
EURIBOR 1M -0,50 +1,78%
Wspierane przez Money.pl


jesteś tutaj: Aktualności
 

Oferta pracy

Bank Spółdzielczy w Grębocinie jest polskim, dynamicznie rozwijającym się Bankiem, należącym do Spółdzielczej Grupy Bankowej, działającym na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. W swojej ofercie posiada szeroki wachlarz produktów dla klientów indywidualnych, firm oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

Obecnie Centrala Banku Spółdzielczego w Grębocinie poszukuje kandydatów

na stanowisko:

Kasjer – dysponent

Od Kandydatów oczekujemy:

- wykształcenia średniego,

- umiejętności obsługi komputera,

- wysokiego poziomu kultury osobistej,

- łatwości nawiązywania kontaktu i umiejętności budowania relacji z Klientami,

- umiejętności pracy w zespole,

- zaangażowania,

- dobrej organizacji pracy,

- doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

- pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie,

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,

- możliwość pracy z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: biuro@bsgrebocin.pl  z dopiskiem w tytule „Kasjer-dysponent – aplikacja” w terminie do 28.06.2019 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi w procesie rekrutacji kandydatami.

 

W nadsyłanych dokumentach prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Grębocinie z siedzibą w Grębocinie, ul. Lubicka 2, 87-122 Grębocin, nr telefonu: 56 645 90 10, adres e-mail: biuro@bsgrebocin.pl;

2) w sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo na adres: inspektorochronydanych@bsgrebocin.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.       przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kasjer – dysponent na podstawie Pani/Pana zgody – podstawę przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a:

b.      wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawę przetwarzania danych w tych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. f,

c.       wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających wprost z przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności: 

a)      organom kontrolnym,

b)      współpracującym z Administratorem firmom prawniczym, windykacyjnym, informatycznym, szkoleniowym,

c)      medycynie pracy.

5) podanie danych przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Ponadto wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;

6) Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a)      prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

b)      prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

c)      prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18  Rozporządzenia,

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

f)       prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

1)      w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji, tj. przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji,

2)      w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

3)      w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz pracowników) i mienia Administratora, przez okres 3 miesięcy, chyba że dane stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8) w ramach prowadzonej rekrutacji Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania. 

 

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.