Wpisz miejscowość i ulicę:
Giełda
GPW (2019-11-15 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2019-11-15
USD 3,8848 -0,42%
EUR 4,2807 -0,25%
CHF 3,9206 -0,75%
GBP 5,0014 -0,23%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2019-11-15
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,40 +0,75%
EURIBOR 1M -0,46 +1,73%
Wspierane przez Money.pl


jesteś tutaj: Klienci indywidualni > LokatyLokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z Bankiem. Może być zakładana przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia.

Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 50 zł. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy od 1 tygodnia, nawet do 120 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.

Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji.

Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie,
np.:

  • otwarcie rachunku lokaty terminowej,
  • zmiany okresu lokowania środków pieniężnych,
  • likwidacji rachunku lokaty terminowej.

Korzyści dla klienta

  1. Środki pieniężne na rachunku lokaty terminowej są bezpiecznie ulokowane, a co najważniejsze przynoszą zysk.

  2. W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu; są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.

 

OPROCENTOWANIE ZMIENNE LOKAT TERMINOWYCH
                                                                        
Z dniem 01.02.2018 r. oprocentowanie lokat terminowych ustalane jest na  podstawie stawki bazowej  WIBOR 3M Stawka bazowa  WIBOR 3M, obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca.  Zmiana oprocentowania następuje z dniem 01 każdego następnego miesiąca.
 
Dla : 

- Lokata 1 m-czna: 0,45 stawki bazowej

- Lokata 2 m-czna: 0,50 stawki bazowej

- Lokata 3 m-czna: 0,65 stawki bazowej

- Lokata 6 m-czna: 0,75 stawki bazowej

- Lokata 9 m-czna: 0,80 stawki bazowej

- Lokata 12 m-czna: 0,90 stawki bazowej

- Lokata 24 m-czna: 0,95 stawki bazowej

- Lokata 36 m-czna: 1,00 stawki bazowej


 
 
Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje dla lokat zakładanych od dnia 01.02.2018 r. Dla lokat założonych do 31.01.2018 r. oprocentowanie zmienia się od dnia 01.02.2018 r.

  

 

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.