Wpisz miejscowość i ulicę:
Giełda
GPW (2019-08-23 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2019-08-23
USD 3,9371 +0,09%
EUR 4,3572 -0,20%
CHF 3,9876 -0,43%
GBP 4,8050 +0,56%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2019-08-22
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,42 +0,24%
EURIBOR 1M -0,41 +0,98%
Wspierane przez Money.pl


jesteś tutaj: Oferta dla biznesu > Kredyty 

Wspólnoty mieszkaniowe mogą się ubiegać o przyznanie kredytu na:

 • finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych na warunkach określonych
  w Ustawie z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych
  (DZ.U. nr 162, poz. 1121 z 30.12.1998 r. z późniejszymi zmianami),

Kredyt jest udzielony wspólnotom mieszkaniowym pod warunkiem:

Kwota kredytu jest uzależniona od wysokości średniomiesięcznych wpływów na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej.

Kredytobiorca jest zobowiązany do prawnego zabezpieczenia kredytu poprzez:

 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego, spółdzielczym
 • dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości wspólnej,
 • poręczenie osobiste współwłaścicieli nieruchomości wspólnej,
 • pełnomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania rachunkiem funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej,
 • innych wymaganych przez Bank form zabezpieczenia przewidzianych prawem cywilnym lub wekslowym.

Wymagany minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% łącznych nakładów inwestycyjnych. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresie naliczania odsetek. Wysokość stopy procentowej ustalana jest w stosunku rocznym, w oparciu o zmienną stopę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę Banku.

 

Wysokość pożyczki określona jest w umowie kredytowej.

 

 • złożenie przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych przez Bank dokumentów,
 • posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej
 • ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, zaakceptowanego przez Bank,
 • posiadanie czynnego rachunku funduszu remontowego w Banku; w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość pozostawienia rachunku funduszu remontowego wspólnoty w banku, w którym dotychczas był prowadzony pod warunkiem, że w Banku zostanie założony rachunek, na który raz w miesiącu będzie przelewana kwota składek wpływająca na fundusz remontowy (w takim przypadku należy przyjąć pełnomocnictwa do dysponowania obydwoma rachunkami).


 •  

   

  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.