Wpisz miejscowość i ulicę:
Giełda
GPW (2021-09-24 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2021-09-24
USD 3,9268 +0,03%
EUR 4,6085 +0,16%
CHF 4,2494 +0,00%
GBP 5,3866 +0,49%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2021-09-24
WIBID 3M 0,04 +0,00%
WIBOR 3M 0,24 +0,00%
WIBOR 1M 0,18 +0,00%
EURIBOR 3M -0,54 +0,18%
EURIBOR 1M -0,56 +0,71%
Wspierane przez Money.pl


jesteś tutaj: Oferta dla biznesu > Kredyty 

O kredyt termomodernizacyjny mogą się ubiegać:

 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • tbs-y,
 • spółki  z o.o.,
 • spółki  akcyjne,
 • przedsiębiorstwa  państwowe,
 • właściciele domów  jednorodzinnych lub inne osoby fizyczne,
 • inni  inwestorzy (np. wspólnoty mieszkaniowe).

Przykładowe modernizacje, które mogą być sfinansowane kredytem termomodernizacyjnym:

 • ocieplanie ścian, dachów i stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami
  i podłóg na gruncie,
 • wymian lub remont okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej w budynku,
 • modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę, użytkową
  i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody,
 • usprawnienia systemu wentylacji.

Niezbędne dokumenty dla uzyskania kredytu:

 • wniosek kredytowy z wymaganymi przez bank załącznikami,
 • wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej,
 • audyt energetyczny.

Maks. kwota kredytu: 80 proc. kosztów termomodernizacji, Wysokość premii: 25% kwoty kredytu, wypłacana jednorazowo po zrealizowaniu   przedsięwzięcia zgodnie z audytem energetycznym, kwota premii umniejsza zadłużenie z tytułu kapitału. Maks. okres spłaty kredytu: 10 lat. Oprocentowanie: stawka zmienna, uzależniona od stawki WIBOR + marża banku. Prowizja dla BGK z tytułu przyznanej premii:  w wysokości ustalonej stosunkiem procentowym do kwoty przyznanej premii (ustalana  w Rozporządzeniu Ministra Finansów, wynosi 0,6 proc.). Prowizja dla banku: określona jest w Tabeli prowizji i opłat. Inne warunki: miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami - nie mogą być mniejsze od raty kapitałowej,  powiększonej o należne odsetki i nie mogą być większe od obliczonej na podstawie zweryfikowanego audytu, równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji inwestycji.  Na wniosek inwestora, Bank może ustalić wyższe spłaty kredytu.


Zabezpieczenie kredytu: 

 • ustanowienie hipoteki na remontowanej nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego,
 • dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych, 
 • inne zaakceptowane przez Bank formy zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym lub wekslowym.


 

 

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.