Wpisz miejscowość i ulicę:
Giełda
GPW (2020-05-28 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2020-05-28
USD 4,0244 -0,64%
EUR 4,4264 -0,26%
CHF 4,1494 -0,51%
GBP 4,9316 -1,03%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2020-05-27
WIBID 3M 0,48 +0,00%
WIBOR 3M 0,68 +0,00%
WIBOR 1M 0,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,27 +0,36%
EURIBOR 1M -0,46 +0,65%
Wspierane przez Money.pl

Godziny otwarcia placówek Banku Spółdzielczego w Grębocinie od dnia 1 czerwca 2020r.
  
Dodano: 28.05.2020
czytaj więcej
Ułatwiamy spłatę kredytów

Dodano: 30.03.2020
czytaj więcej
Koronawirus - Korzystajmy z płatności mobilnych

Dodano: 15.03.2020
czytaj więcej
Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Dodano: 12.02.2020
czytaj więcej
KWOTA ZAPISU NA WYPADEK ŚMIERCI

Dodano: 13.01.2020
czytaj więcej
Limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne

Dodano: 07.01.2020
czytaj więcej
Zestawienie opłat

Dodano: 30.12.2019
czytaj więcej
Mikrorachunek Podatkowy 1.1.2020

Dodano: 24.12.2019
czytaj więcej
Zmiany w zasadach autoryzacji list haseł jednorazowych (TAN) oraz kart zdrapek

Dodano: 24.07.2019
czytaj więcej
Express Elixir
   
Dodano: 28.05.2019
czytaj więcej
PSD2

Dodano: 14.03.2019
czytaj więcej
Zestawienie Opłat

Dodano: 06.03.2019
czytaj więcej
Mechanizm Podzielonej Płatności - Split Payment

Dodano: 21.06.2018
czytaj więcej
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Dodano: 25.05.2018
czytaj więcej
PayByNet

Dodano: 12.03.2018
czytaj więcej
Western Union

Dodano: 03.03.2016
czytaj więcej
UWAGA 
Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki lub otrzymają Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłocznie zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.
Dodano: 27.07.2015
czytaj więcej
Bank Spółdzielczy to nie SKOK – KZBS informuje w związku z obecną sytuacją w sektorze SKOK

Dodano: 30.03.2015
czytaj więcej
Sorbnet2

Dodano: 25.02.2015
czytaj więcej
Taryfa Prowizji i Opłat Banku Spółdzielczego w Grębocinie

Dodano: 10.12.2014
czytaj więcej
3D - SECURE

Dodano: 30.07.2013
czytaj więcej
WYŁUDZENIE PIENIĘDZY NA "WNUCZKA"

Dodano: 21.02.2013
czytaj więcej
Doładowania telefonów

Dodano: 12.09.2012
czytaj więcej
Rejestr transakcji powyżej 15.000 EURO

Dodano: 13.08.2012
czytaj więcej
Utrata karty płatniczej

Dodano: 20.07.2012
czytaj więcej


jesteś tutaj: Start


 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na bezpłatne  szkolenia (webinaria) dla przedsiębiorców na Temat Tarczy Finansowej PFR organizowane przez PFR Portal PPK.

Terminy webinariów – do wyboru: 5,6,7,8 lub 11 maja.

Szczegóły na stronie: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa/

 

Ważny komunikat!

 

Zmiany wprowadzone w Banku Spółdzielczym w Grębocinie, w związku z wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego.

 

SZANOWNI KLIENCI

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.) w trosce o zdrowie i życie Klientów i Pracowników, Bank Spółdzielczy w Grębocinie wprowadza zmiany w sposobie obsługi:

 

1)    Zmianie uległy godziny obsługi w naszych placówkach, które od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania będą czynne od 8.00 do 15.00;

2)    Aby ograniczyć ryzyko zakażenia w placówce może przebywać jednocześnie ograniczona liczba klientów – informacja umieszczona na drzwiach wejściowych do każdej placówki Banku;

3)    Należy utrzymywać odległość min. 2 metry między osobami, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz placówki;

4)    W sprawach kredytowych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z doradcami w placówce (numery telefonów do poszczególnych placówek dostępne na stronie internetowej Banku);

 

Jednocześnie informujemy, że bankomaty SGB są dostępne. Polecamy jednak wygodne i bezpieczne płatności bezgotówkowe – kartami płatniczymi i bankowością elektroniczną.

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w GrębocinieInformacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji

 

W związku z wejściem w życie z dniem 7 kwietna 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (dalej: Rozporządzenie)

 

Bank Spółdzielczy w Grębocinie informuje

że zgodnie z § 8[1] ww. Rozporządzenia skróceniu ulega termin, z 30 dni kalendarzowych na 14 dni kalendarzowych, na udzielenie odpowiedzi na reklamacje składane przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierające zastrzeżenia w przedmiocie zmiany (bądź odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych2).

Nie ma możliwości wydłużenia tego terminu w szczególnie skomplikowanych przypadkach.

Skrócenie terminu, o którym mowa powyżej dotyczy reklamacji dotyczących zmiany (bądź odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Grębocinie przed dniem 8 marca 2020 roku i w przypadkach, gdy zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy (przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną) dokonaną przez Bank Spółdzielczy w Grębocinie nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 roku.

 

Wyżej wymieniony (skrócony) termin obowiązuje przez okres obowiązywania Rozporządzenia.

 

Terminy rozpatrywania reklamacji w pozostałych sprawach pozostają bez zmian.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego

w Grębocinie       

 

 [1]„Terminy, o których mowa w art. 6, art. 7 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w zakresie spraw, o których mowa w art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ulegają skróceniu do 14 dni.”

 

2 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:

1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz

2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.

  

Do korzystania z oferowanych przez Nasz Bank usług zapraszamy klientów indywidualnych, firmy oraz rolników.

 

Jesteśmy Bankiem o wyłącznie polskim kapitale dla którego najważniejszą wartością jest Klient i jego potrzeby.

 

Gwarantujemy miłą i profesjonalną obsługę.„Rozmowy i SMS-y bez limitu + pakiet GB”
w Orange na kartę
 
 

Komunikat w sprawie gier organizowanych w sieci Internet


Szanowni Państwo,


informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 t.j.) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą.

 

Zakaz określony w art. 29a ust. 2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Lista podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia do urządzania gier hazardowych znajduje się na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet.

Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą znajduje się na stronie
https://hazard.mf.gov.pl/Internet za darmo po każdym doładowaniu w Orange Free na kartę 

 

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.